0405827730 info@salonanna.fi

Arkadiankatu 10
00100 Helsinki

}

Ajanvarausten mukaan

Hiusten­pidennyk­set

Hiusten­pidennyk­set & tuuhennukset

B’long-pidennystuotteet luovat rajat­to­mat mah­dol­lisuudet hiust­en­muo­toiluun. Meiltä saat ammat­ti­taitoisesti, omia hiuk­sia rasit­tamatta pidennyk­set, tuuhen­nuk­set, raidat ja eri­lais­et tehosteo­si­ot, sekä mallin­muu­tok­set. Laaja sävyva­likoima sis­ältää per­i­n­teisten sävyjen lisäk­si myös ajanko­htais­et pas­telli- ja liukuvärisävyt. B’long on suosittu suomalain­en pidennys­brändi, joka tar­joaa par­haita ratkais­uja hiusten­pidennyk­si­in, hyö­dyn­täen pitkäaikais­ta tieto­taitoa tuotekehityksessä.

Kaikki B’long-tuotteet valmistetaan tarkkaan valikoidusta ja korkealuokkais­esta 100% remy-aito­hi­uk­s­esta. Remy tarkoit­taa sitä, että hiuk­set on aseteltu tuot­tee­seen luon­nol­lis­en kas­vusuun­nan mukais­esti – tyvi­osa ylös ja latvat alas. Tämä ehkäisee hiusten takkuilua ja pidennyk­set käyt­täytyvät kuin omat hiuk­set – voit siis föönata, kihartaa tai suoristaa niitä, kuten omia hiuk­si­asi. Pidennys­ten hoitoon löy­dät meiltä IdHAIR Belonger-tuot­teet, joilla varmistat että uudet ja upeat hiuk­sesi näyt­tävät kauniilta, sekä ter­veiltä mah­dol­lisim­man pitkään.