Vuorikatu 8
00100 Helsinki

}

Ajanvarausten mukaan

Täy­den palve­lun par­turi-kam­paamo Helsingin ydinkeskus­tassa

Kaikki par­turi-kam­paa­mon palvelut

 

Toi­minta siirtynyt Salon Anson liik­kee­seen
osoit­tee­seen Vuorikatu 8, 00100 Helsinki

Salon Anna

Salon Anson liik­keessä
Vuorikatu 8
00100 Hel­sinki

Liik­keen puh­elin­nu­mero:
09- 6933690

Salon Annan puh­elin­nu­mero:
040 582 7730
info@salonanna.fi

Auki­oloajat

Ajan­va­rausten mukaan